معرفیشانجان، یکی از روستاهای شهرستان شبستر است که در دامنه کوه میشو قرار گرفته و دارای منابع طبیعی سرشاری است که همگان را شیفته خود میسازد.

شهرستان شبستر شهرستان شبستر از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی در ایران است. مرکز این شهرستان شهر شبستر است. شهرستان شبستر در غرب آذربایجان شرقی با وسعت ۲۷۵۰ کیلومتر مربع قرار گرفته و در بین شهرستان‌های مرند، تبریز، ورزقان، خوی، سلماس و دریاچه ارومیه قرار گرفتته است. شهرستان شبستر بر سر راه تبریز – سلماس و در مسیر خط آهن ایران - ترکیه واقع شده‌است. کوه میشو با جهت شرقی–غربی با طول بیش از یکصد کیلومتر و عرض سی کیلومتر مانند دیواری سرتاسر شمال منطقه را می‌پوشاند و این شهرستان را از شهرستان مرند و خوی جدا می‌کند. این کوهها در امتداد کوههای قره داغ قرار گرفته و بلندترین قله آن علی علمدار می‌باشد.

تاریخ

شیخ محمود شبستری متوفی به سال ۷۲۰ هجری قمری درآن شهر مدفون است و امیر تیمور به سال۷۷۸ ه.ق بعداز تسخیر تبریز به زیارت قبر او رفته است. شهرستان شبستر تا عصر قاجاریه جزو املاک قاجاران بوده و بعداز انقراض این سلسله املاک و دارائی شاه جزو املاک دولتی درآمد. تااینکه درسال ۱۳۱۱ این ناحیه ازعرصه دولت درآمده و به مالکین رقبات(ارثی)انتقال داده شده‌است.

ویژگیهای طبیعی

کوه میشو (میشوداغ) در گذشته از نظر تنوع گونه های زیستی منطقه‌ای ارزشمند به حساب می‌رفت و اکنون با تخریب زیستگاه‌ها و کم شدن شمار جانداران روبرو است.

میشوداغ در اشل اکوسیستمیک آذربایجان زیستگاهی پیرامونی و پشتوانه‌ای برای بقای بیوتای اندمیک آذربایجان محسوب می‌شود. وجود بیش از ۳۸۵ گونه گیاه شناخته شده و پوشش گیاهی و تنوع گونه‌ای اندمیک مخصوص و منحصر به میشو بیانگر ارزش و اهمیت پوشش گیاهی این منطقه است.

منطقه میشو از لحاظ قرار داشتن در میان مناطق حفاظت شده مرکان و منطقه شکار ممنوع یکانات از سمت شمال و شمال غربی و پارک ملی دریاچه ارومیه از سمت جنوب، و داشتن فون جانوری تنوع زیستی (بیوم) ارزشمند دارای اهمیت فراوانی است.

تحت تأثیر قرار داشتن کل منطقه میشوداغ از لحاظ جریانات مدیترانه‌ای و رطوبی بودن جریانات بومی جنوبی که تحت تأثیر رطوبت دریاچه ارومیه‌است، میزان بارندگی این منطقه را برای رویش بسیاری از گونه‌های منحصر بفرد مناسب کرده‌است.

فلور میشوداغ از نظر تنوع گونه‌ها اهمیت مهمی را دارا است و به احتمال قریب به یقین در تمام ایران و شاید در تمام جهان کمتر می‌توان منطقه محدود کوچکی به وسعت میشوداغ را یافت که بتواند این تعداد گونه را در یک مساحت کوچک ارائه کند. غنای فلوسیستمیک منطقه علاوه بر جهات تاریخی تحولات گذشته، ناشی از تلاقی و تقاطع قلمروهای گیاهی متعدد است. میشو کوهی است که به ارتفاع ۳۱۵۵ متر سر برافراشته و به صورت توده‌ای فشرده با شیب‌های متعدد در داخل جلگه‌ای قرار دارد که توده‌های هوائی از دره‌های متقاطع دریافت می‌کند. دامنه شمالی این کوه با پوشش گیاهی بسیار غنی، تفاوتی اساسی با همه مناطع مجاور دارد.

منابع:

کتاب فلور میشوداغ نوشته دکتر منافی، دانشگاه تبریز